Dagens AC system ska kontinuerligt servas hos certifierade verkstäder där köldmediemängden töms, vägs och renas för att sedan återfyllas till korrekt mängd.

AC system tappar cirka 5-8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt, vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri. Systemet har även utsatta delar som kondensorn som är placerad framför kylaren och utsätts för insekter, stenskott och salt på vintern. Att regelbundet kontrollera och göra en ac-service när du lämnar din bil på service gör att undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

A/C på vintern

Vad många inte vet är att bilens AC system även startar om bilen har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor, denna funktion används året runt. Är bilen utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera.

Vad ingår i en A/C-service?
  • Tömning av systemet för att kontrollera hur mycket köldmedel som finns.
  • Provtryckning med kväve (kontroll av täthet)
  • Vakuum sugning av systemet (kontroll av täthet)
  • Fyllning av spårmedel
  • Fyllning av korrekt mängd R134a (köldmedel)
  • Kontroll av arbetstryck i systemet